‘Wederhoor is nog geen wederluisteren’

Interview Roland Friele

Roland Friele
Roland Friele

ADJUNCT-DIRECTEUR
onderzoeksinstituut nivel

Roland Friele is als adjunct-directeur verbonden aan Nivel. Hij onderzoekt onder meer de impact van wet- en regelgeving op de gezondheidszorg. Als wetenschapper evalueert hij de uitvoering van deze wetten, waaronder de Wkkgz. Maar zijn blik reikt verder dan instituten en processen. Formele procedures plaatsen partijen al snel tegenover elkaar, zo waarschuwt hij, en beperkt zo het vermogen om naar elkaar te luisteren. Hoe kijkt hij vanuit deze kritische houding naar dit jaarverslag en naar de positie van skge in het algemeen? 

‘Jaarcijfers klachten en geschillen’

Rapportage 2021

Rapportage klachten geschillen

2021 laat wederom een stijgend aantal klachten zien. Het aantal geschillen bij onze commissies nam echter nauwelijks toe. Daarmee stijgt het aantal door de klachtenfunctionarissen in de bemiddeling afgehandelde klachten. Details rondom alle klachten en geschillen leest u in onze uitgebreide rapportage.

‘Mensen willen niet per se hun gelijk, ze willen dat er iets verandert’

Interview Ilse Jaspers

Ilse Jaspers
Ilse Jaspers
lid raad van toezicht

Ze begon haar loopbaan als techneut, maar verpandde haar hart gaandeweg aan de zorgsector. Ilse Jaspers, directeur en kwartiermaker van Vitalis WoonZorg Groep en Archipel Zorggroep, trad in 2022 toe tot de Raad van Toezicht van skge. Ze ziet samenwerking in de zorg als kans om klachten bespreekbaar te maken en de zorg te verbeteren.

Financiële verantwoording

Rapportage 2021

financiële jaarcijfers

Onze financiële cijfers over het afgelopen jaar geven een helder beeld over de reguliere bedrijfsvoering na afronding van een uitvoerig traject met de belastingdienst in kalenderjaar 2020.

Samenwerken met hart voor de zorg

Congres november 2021

Samenwerken met hart voor de zorg
Ervaring en kennis delen stond centraal tijdens het congres ‘Samenwerken met Hart voor de Zorg’ dat we organiseerden samen met De Geschillencommissie. Samen tekenen we in voor de duurzame dialoog rondom onze kennis en ervaring in het afhandelen van klachten en geschillen. Met als doel om een bescheiden bijdrage te leveren aan de verdere normatieve professionalisering van de zorg. We deden dat samen met een fors aantal kwartiermakers.

skge in beweging!’

Vanuit het hart - 2021 - focus en ambitie

Jiske Prinsen
Jiske Prinsen
Directeur-bestuurder

In ons Jaarverslag kijk ik altijd met veel plezier terug naar het afgelopen jaar. Hét moment van gezamenlijke reflectie en bewust vooruitkijken naar het komende jaar. Reflectie die haar waarde heeft in het ‘nu & morgen’.